Op volgende data zullen geen of gewijzigde lessen doorgaan:

Datum Reden
zondag 19 augustus We gaan wandelen in Schiplaken - afspraak aan de kerk om 10u
zondag 9 september Clubwedstrijd
   

 

Op een geheel vriendschappelijke en sportieve wijze nemen de leden van elke klas het tegen elkaar op in een (overgangs)proef. Diegene die in zijn of haar klas de meeste punten scoort, gaat met een mooie beker naar huis.

Dat is natuurlijk niet het belangrijkste want ons motto is ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen!’.

Achteraf is er een barbecue en een dessertenbuffet voorzien. Nodig familie/vrienden/kennissen gerust uit om ook te komen om te supporteren en daarna lekker te eten.

Je kan je inschrijven via het inschrijvingsformulier dat je vindt in de nieuwsbrief van 31 juli 2018. 

De Europese privacywetgeving (GDPR) vereist dat alle beheerders van gegevens aan de personen wiens gegevens zij bewaren dit ter kennis brengen alsook de wijze waarop deze gegevens bewaard en beheerd worden. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij bewaren. Alle desbetreffende documenten  en de webpagina's zullen aangepast worden zodoende dat iedereen op de hoogte is van de gevolgde procedures.

Overgangssbepaling

Hondenschool Kyon VZW zal in de aanloop naar de start van de GDPR haar leden via mail in kennis stellen van onderstaande privacybepalingen. 

Algemene bepalingen

Hondenschool Kyon VZW deelt geen van de bij hen bewaarde gegevens met andere partijen tenzij hiervoor een wettelijke of reglementaire basis zou bestaan (vb strafrechtelijke inbreuken). In geen geval worden de gegevens overgemaakt aan één of andere commerciële vereniging zonder voorafgaande toelating van de persoon om wiens gegevens het zou gaan. 

Gegevens leden ingevolge:

1. KKUSH

HS Kyon moet voor de KKUSH-administratie de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - honden) voor een periode van 2 jaar bewaren

2. Gemeente

HS Kyon moet voor de gemeentelijke administratie de gegevens van de leden (naam - woonplaats) bewaren en overmaken in het kader van de gemeentelijke subsidies sportverenigingen

3. Verzekering

HS Kyon moet voor de verzekering van de activiteiten de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - honden) bewaren en overmaken in het kader van de dekking ongevallen.

4. Boekhouding

Alle persoonsgebonden informatie gekoppeld aan de boekhoudkundige bewijsstukken worden binnen de wettelijk opgelegde termijnen bewaard

5. Interne administratie

HS Kyon bewaart voor de interne organisatie (contacteren leden) en om aan bovenstaande vragen te voldoen de gegevens van de leden (naam - adres - tf-nummer - e-mail - honden). Indien een persoon stopt met lid te zijn van HS Kyon worden zijn gegevens bijgehouden om te voldoen aan bovenstaande eisen.
Behalve in geval van expliciete toelating om over de activiteiten van HS Kyon ingelicht te blijven, zal het ex-lid ook van de maillijsten geschrapt worden.

Beste hondenvrienden.

Via deze link vind je het inschrijvingsformulier voor de hernieuwing lidmaatschap of aansluiting voor het jaar 2018.

Het bestuur

Subcategorieën